Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło
NASZE USŁUGI
ZOBACZ CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ
nasza oferta
zobacz co możemy dla
ciebie zrobić!

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu geodezji inżynieryjnej, podziału nieruchomości, geodezyjnych prac prawnych, wykonywania map, tyczenia                     i inwentaryzacji budynków oraz sieci a także doradztwa technicznego i prawnego      z zakresu geodezji oraz kartografii. Specjalizujemy się również w wykonywaniu pomiarów m.in zasiewów lub rzeczywistej powierzchni gruntów.

tworzenie map do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych w technologii tradycyjnej i numerycznej CAD. Mapę do celów projektowych sporządza się pod większość inwestycji budowlanych.

Doradztwo techniczne
i prawne

Oferujemy doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji i kartografii m.in. Pomoc w zawiłościach procesu inwestycyjnego czy regulowanie i badanie stanu prawnego nieruchomości.

Podziały nieruchomości, prace prawne

Wykonujemy podziały nieruchomości, wyznaczenia, ustalenia i wznowienia granic wraz ze stabilizacją punktów granicznych.


tyczenia i inwentaryzacje

Wykonujemy tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu.

geodezja inżynieryjna

Wykonujemy pomiary przemieszczeń, odkształceń obiektów budowlanych, pomiary objętości mas ziemnych, pomiary strzałek ugięcia i wszelkie pomiary wykorzystywane do ekspertyz budowlanych.

inne usługi

Jeśli chcesz zlecić nam inne usługi tu nie wymienione prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zlecenia.

inne usługi
Tworzenie baz danych, takich jak BDOT500 czy GESUT
Przygotowywanie wniosku o warunkach zabudowy wraz z załącznikami
Pomiary zasiewów, lub pomiary rzeczywistej powierzchni gruntów
ukończone prace
przez dziesięć lat udało nam się wykonać wiele prac, poniżej możesz zobaczyć kilka z nich