Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło

Podziały i prace prawne

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości sprawia, że może ona stać się przedmiotem obrotu handlowego. W przeciwnym razie – wywołuje to szereg komplikacji, których lepiej uniknąć. Chcąc zapewnić kompleksową obsługę, oferujemy doradztwo i fachową pomoc w następujących procedurach:

  • podział nieruchomości,
  • wznowienie znaków granicznych,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • ustalenie linii brzegowej (rozprawa wodnoprawna),
  • połączenie nieruchomości,
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,
  • kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości.