Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło

doradztwo techniczne i prawne

doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji oraz kartografii

Oferujemy doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji i kartografii m.in.

  • Pomoc w zawiłościach procesu inwestycyjnego,
  • Sprawdzenie możliwości wykonania podziału nieruchomości,
  • Pomoc w wybraniu sposobu, trybu i metody podziału oraz doprecyzowaniu terminów,
  • Regulowanie i badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • Badanie i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z geodezją,
  • Sprawdzenie przeznaczenia oraz pozostałych informacji dotyczących działki, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Przygotowanie koncepcji podziału nieruchomości,
  • Doradztwo w zakresie pozostałych czynności dotyczących m.in. transakcji kupna-sprzedaży, zmiany prawa własności, służebności gruntowych, itp.
  • Inne nietypowe zagadnienia geodezyjne.