Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonujemy mapy do celów projektowych w technologii tradycyjnej i numerycznej CAD. Mapę do celów projektowych sporządza się pod większość inwestycji budowlanych – budowa domu, budynku gospodarczego, przyłącza wody, kanalizacji, prądu, gazu.

Najczęściej przygotowujemy mapy:

  • sytuacyjno-wysokościowe,
  • powykonawcze,
  • do celów projektowych.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

  • Opis mapy do celów projektowych,
  • Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju                    i wielkości zamierzenia budowlanego,
  • Szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej,
  • Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
  • Klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego,
  • Określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe                        i informacje, w tym miary liniowe.

Nasze usługi obejmują również inne opracowania kartograficzne zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.