Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło
sprzęty geodezyjne

Praca geodety wymaga bardzo dużej odpowiedzialności, w końcu jego pomiarów zależy los obiektów budowlanych. Do dokładnego pomiaru mają służyć specjalne przyrządy. Od lat podstawowe wyposażenie geodety jest niemal identyczne. Poniżej dowiesz się o takich przyrządach jak:

tachimetr

Tachimetr jest przyrządem optycznym, przeznaczonym do mierzenia i wyznaczania odległości oraz kątów, zarówno poziomych, jak i pionowych. Umożliwia też wyznaczanie punków w terenie o danej wysokości. W efekcie dostarcza informacji (w postaci licznych punktów o danej wysokości), które są niezbędne do wykonania mapowania terenu. Otrzymany obraz pokazuje ukształtowanie terenu, co jest konieczne do przeprowadzenia prac niwelacyjnych pod budowę obiektów. Tachimetr przez wiele lat był jednym z wielu urządzeń przeznaczonych do wykonywania tzw. pomiarów Tachimetr przez wiele lat był jednym z wielu urządzeń przeznaczonych do wykonywania tzw. pomiarów.

Początki tego miernika wiążą się            z wynalezieniem teodolitu, prawdopodobnie jeszcze w XVI wieku. W połączeniu z najprostszym dalmierzem stworzył on pierwszy taki przyrząd pomiarowy, przy czym dalmierz mierzył odległość, a teodolit – kąty. Od tego czasu tachimetry zostały udoskonalone, a wersję klasyczną – tachimetr optyczny – zastąpiły urządzenia elektroniczne. Na przestrzeni lat stosowano oba rodzaje tachimetrów, przy czym tachimetry optyczne mają nieco inną budowę. Obecnie wyróżnia się:
tachimetry lustrowe – tradycyjne urządzenia optyczne wyposażone w zestaw pryzmatów lub folii dalmierczych,
tachimetry bezlustrowe – wyposażone w układ elektroniczny.

niwelator

Tachimetr jest przyrządem optycznym, przeznaczonym do mierzenia i wyznaczania odległości oraz kątów, zarówno poziomych, jak i pionowych. Umożliwia też wyznaczanie punków w terenie o danej wysokości. W efekcie dostarcza informacji (w postaci licznych punktów o danej wysokości), które są niezbędne do wykonania mapowania terenu. Otrzymany obraz pokazuje ukształtowanie terenu, co jest konieczne do przeprowadzenia prac niwelacyjnych pod budowę obiektów. Tachimetr przez wiele lat był jednym z wielu urządzeń przeznaczonych do wykonywania tzw. pomiarów Tachimetr przez wiele lat był jednym z wielu urządzeń przeznaczonych do wykonywania tzw. pomiarów.

Początki tego miernika wiążą się z wynalezieniem teodolitu, prawdopodobnie jeszcze w XVI wieku. W połączeniu z najprostszym dalmierzem stworzył on pierwszy taki przyrząd pomiarowy, przy czym dalmierz mierzył odległość, a teodolit – kąty.    Od tego czasu tachimetry zostały udoskonalone, a wersję klasyczną – tachimetr optyczny – zastąpiły urządzenia elektroniczne. Na przestrzeni lat stosowano oba rodzaje tachimetrów, przy czym tachimetry optyczne mają nieco inną budowę. Obecnie wyróżnia się:
tachimetry lustrowe – tradycyjne urządzenia optyczne wyposażone w zestaw pryzmatów lub folii dalmierczych,
tachimetry bezlustrowe – wyposażone w układ elektroniczny.

teodolit

Teodolit to podstawowy instrument geodezyjny służący do przeprowadzania pomiarów i wyznaczania kątów poziomych i pionowych. Ze względu na budowę urządzenia wyróżnia się teodolity:

  • optyczne,
  • elektroniczne.

Nowoczesny teodolit umożliwia pracę w każdych, nawet najbardziej niesprzyjających warunkach, a szeroka i zróżnicowana oferta produktowa sprawia, że każdy użytkownik może      z łatwością dobrać idealny sprzęt do swoich potrzeb. Z czego składa się teodolit? Warto pamiętać, co wchodzi w skład zestawu, a które elementy będziemy musieli dokupić osobno. Teodolit standardowo ustawia się na statywie. Statyw może, ale nie musi być elementem zestawu (warto to sprawdzić przed zakupem                           i ewentualnie poszukać zestawu wraz  z kompatybilnym statywem). Pozostałe części urządzenia to już komponenty konstrukcyjne, bez których teodolit nie może prawidłowo działać. 

Zalicza się do nich elementy, takie jak:

  • gospodarka,
  • limbus,
  • alidada.

W skład alidady wchodzi luneta, urządzenie odczytowe oraz libelle,        a także inne istotne elementy, bez których teodolity nie mogłyby spełniać swojej roli na placu budowy.
Teodolit – zastosowanie
W praktyce teodolity wykorzystuje się przede wszystkim do wyznaczania pionowości, tyczenia linii prostych, wyznaczania kątów i ewentualnie spadków. Prace pomiarowe                       z wykorzystaniem urządzenia mogą być przeprowadzane zarówno na etapie wykonawczym, jak                            i w momencie kontrolowania zrealizowanych robót. Największą zaletą tych instrumentów geodezyjnych jest łatwa obsługa, dzięki czemu operator w zaledwie klika chwil może zapoznać się z działaniem nieznanego sobie urządzenia                     i przeprowadzić precyzyjny pomiar.

przyrządy geodezyjne - gps

Rozwój technologii GPS wpłynął również na pracę geodetów. Geodezyjny odbiornik GPS pozwala na precyzyjne i łatwe ustalenie położenia zarówno nieruchomego punktu pomiarowego, jak i obiektów ruchomych. Urządzenie to przyspiesza wykonywanie pomiarów, dlatego inwestycja w nie, mimo iż kosztowna, zwykle jest bardzo opłacalna. W nowoczesnych odbiornikach znajduje się oprogramowanie, które pozwala na bardzo wygodną pracę, między innymi dzięki możliwości zbierania danych i ich eksportu do różnych formatów zapisu. Rozwój technologiczny sprawia, że są to coraz bardziej zaawansowane i wszechstronne urządzenia, wciąż nie są jednak w stanie zastąpić tradycyjnych sprzętów.

Posty powiązane