Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło

TYCZENIA I INWENTARYZACJE

Zajmujemy się wytyczaniem i inwentaryzacjami obiektów, na zlecenia indywidualnych klientów, firm wykonawczych oraz instytucji publicznych. Dotyczy to:

  • budynków i budowli,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • dróg i chodników,
  • małej architektury,
  • pozostałych elementów zagospodarowania terenu.

Wykonujemy m.in. pomiary powierzchni i kubatury w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych, biurowcach i pozostałych budynkach, jako jedna z niewielu firm w Polsce metodą skaningu laserowego, co pozwala na uzyskanie najdokładniejszych wyników pomiaru. W przypadku lokali mieszkalnych, tworzymy kompletne dokumentacje, mające pomóc w uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności lokali i do założenia ich kartotek.